Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
Инвестира във вашето бъдеще!
Ръководство за работа с интерактивна дъска

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На ваше разположение е ръководството за работа с интерактивна дъска. Вижте тук.Ръководство за работа със системата за видеовръзка

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Вече е на ваше разположение ръководството за работа със системата за видеовръзка за целите на дистанционното обучение. Ръководството можете да изтеглите от тук, или да го ползвате в системата за електронно обучение на ВСУ.27.11.2013 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на Дейност 8 "Разработване, изграждане и внедряване на модул дигитално хранилище на образователни ресурси с връзка към платформата за дистанционно обучение" и Дейност 10 "Обучения на технически персонал и преподаватели за използване на възможностите на електронното и дистанционно обучение" по проекта на 3 и 4 декември от 9:30 до 15:30 ч. ще се проведе обучение на преподаватели и административен персонал за работа с дигиталното хранилище. Препоръчва се на обучението да присъства поне по един представител на всяко структурно звено.


Координатор: проф. д-р Теодора Бакърджиева
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предстоят серия от обучения на преподаватели и служители, свързани с работата с платформите за електронно и дистанционно обучение и работата с интерактивна дъска. Моля желаещите да се включат в обученията да се обадят на телефон 052/ 359 574 на ас. Веселина Спасова, или да пишат на e-mail: vspasova@vfu.bg. Прилагаме графика за провеждане на обученията.Чуждестранни студенти защитиха магистратура чрез видеовръзка

На 27 юни в Технологичния институт на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе успешна дистанционна защита на чуждестранни студенти, магистри в специалност "Информационни системи и технологии". От едната страна на видео връзката бе изпитната комисия, а от другата студентите, разположени в "Каса Колидж", гр. Никозия, Кипър. Добрата технологична обезпеченост, позволяваща високо качество на връзката, направи възможна активната комуникация в реално време, качественото презентиране на работата на студентите и отговорите им на многото, зададени от комисията въпроси.Работна среща на 6 юни 2013 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на проект "Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по дейност 3 "Създаване на методика за разработване на мултимедиен учебник и обучение на преподавателски и технически персонал" и дейност 7 "Разработка на мултимедийни учебници" и повдигнатите въпроси на Работната среща, проведена на 20 май 2013 г., Ви каним за дискутиране на процедура по подбор на авторите и рецензентите за създаване на електронни учебни ресурси.


Работната среща ще се проведе на 6 юни 2013 г. от 10:00 ч. в Заседателна зала.Работна среща на 20 май 2013 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на проект "Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по дейност 3 "Създаване на методика за разработване на мултимедиен учебник и обучение на преподавателски и технически персонал" и дейност 7 "Разработка на мултимедийни учебници", ще се проведе Работна среща, на която ще бъде представена информация относно:По време на срещата ще се дадат насоки на автори, рецензенти, редактори и методисти по отношение на разработването на електронните материали.


Работната среща ще се проведе на 20.05.2013г. от 10:00ч в УСК 3.Стартира проектът "Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Проектът "Нови технологии за развитие на електронни форми и дистанционно обучение във ВСУ "Черноризец Храбър" е решителна крачка към модернизация на образованието, сподели при официалния старт на проекта ректорът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

С този проект ще докажем, че именно взаимодействието между традиционните и дистанционните форми на обучение дава един добър път за развитие, отбеляза координаторът на проекта проф. д-р Теодора Бакърджиева. Според нея развитието на дистанционните форми е път за привличане на още студенти от чужбина, както и възможност за засилване на връзката студенти - преподаватели и във виртуалното пространство.

В рамките на проекта се предвижда да се включат 900 студенти в различни курсове и програми и обучение на над 300 души - преподавателски, административен и технически персонал. В резултат на проекта във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ще бъдат въведени стандарти за дистанционно обучение. Заедно с това ще бъдат обновени платформите за дистанционно и електронно обучение и ще се въведе модерна система за видеоконферентна връзка между преподаватели и студенти. Част от дейностите по проекта е разработката на електронни учебни помагала и изграждането на дигитално хранилище за електронни учебни ресурси.